Restauratie van bestaande panden

Het zoveel mogelijk in oude staat herstellen van gebouwen met behoud van de oorspronkelijke stijl, dat is restauratie. Het restaureren van gebouwen vereist vakmanschap en zorgvuldige afwegingen tijdens het gehele proces.

Bij panden met een historische waarde moet het oorspronkelijke karakter bewaard blijven. Het pand mag wel met modern comfort verbetert worden, mits dit de waardevolle aspecten van het pand niet aantast.

Veiligheidseisen

Eerder ging het bij restauratie vooral om ‘herstel in oude glorie’, tegenwoordig herstellen wij in Nederland de panden met respect voor de geschiedenis van het gebouw maar wel met de toepassing van moderne veiligheidseisen.

Restauratie van monumentale panden

In overleg met uw gemeente kunt u erachter komen welke aanpassingen aan een monumentaal pand gedaan mogen worden. Het vervangen van kapotte onderdelen kan in de meeste gemeenten zonder vergunning. Denk hierbij aan het vervangen of schilderen van kozijnen, het vernieuwen van dak bekleding of het herstellen van hemelwaterafvoer. De vormgeving, kleur en detaillering van de objecten mogen hierbij niet wijzigen. Per gemeente verschillen de regels omtrent de renovatie, dit heeft onder andere te maken met het aangezicht van de panden.

De volgende restauratie regels gelden in Zwolle.

Restauratiesubsidie

Voor de restauratie van monumentale panden bestaan speciale leningen met een lagere rente. Er zijn ook subsidies beschikbaar voor restauratie, herbestemming of instandhouding van monumentale panden. Wij kunnen de mogelijkheden voor jou onderzoeken waardoor de restauratie mogelijk wat goedkoper uitpakt.